leżący nowordek

Nowe świadczenie dla rodziców, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy. Dla kogo, ile i od kiedy?

Nowe świadczenia dla rodziców? Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od 2022 roku rodzice otrzymają 1000 złotych miesięcznego dofinansowania. Rodzice dzieci, które nie kwalifikują się do tego programu, mogą skorzystać z programu „400 plus” na objęcie dziecka opieką żłobkową.

Dwoje i więcej dzieci

W przypadku świadczenia dla rodziców, które przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 13. do 36. miesiąca życia wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie  lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia

Co to oznacza?

Dla przykładu: na drugie dziecko w rodzinie, urodzone 15 stycznia 2022 r., rodzic będzie mógł uzyskać prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego w wysokości 500 zł, za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025 roku.

Świadczenie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego wypłacane będzie albo w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata, albo 1000 zł miesięcznie przez rok. Wybór należy do rodziców, którzy sami zdecydują też, na co wydać pieniądze. Tu jednak uwaga – wyboru, z której opcji chcą skorzystać będą mogli wyłącznie rodzice, będący w formalnym związku małżeńskim. Związki nieformalne lub samotni rodzice będą korzystać z opcji 500 zł przez 24 miesiące.

Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Wypłatą świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Co z jedynakami?

Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. To wsparcie, zwane potocznie „400 plus” dotyczy także dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12. miesiąca życia.

Max. 400 złotych

W tym przypadku dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki będą przysługiwać od pierwszego dnia uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu rodzinnego. Pieniądze przekazywane będą bezpośrednio instytucji, którą we wniosku wskażą rodzice. Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

świadczenia dla rodziców

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Wyrównanie dotyczyć będzie rodziców, którzy złożą wnioski do 31 maja 2022 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dyrektorki żłobków BeBaby będą informować rodziców o szczegółach programu. Pomożemy także z odpowiednim wnioskowaniem o dofinansowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!