O rozwój Twojego dziecka

dbamy każdego dnia

O rozwój Twojego dziecka

Pielęgnujemy dziecięce emocje

Pielęgnujemy dziecięce emocje

Wiemy, jak ważna jest bliskość...

Wiemy, jak ważna jest bliskość...

Codziennie budujemy z dzieckiem relację

budujemy jego pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa!

Codziennie budujemy z dzieckiem relację

Z uwagą patrzymy, jak się rozwija

Z uwagą patrzymy, jak się rozwija

WYBIERZ PLACÓWKĘ

RYDYGIERA

Szanowni rodzice zapraszamy do konsultacji w sprawach uruchomionych zapisów. Podczas spotkania chętnie pomożemy wybrać Państwu najlepszy plan godzinowy jak i odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Jest to również doskonała okazja aby zwiedzić nasz żłobek i poznać opiekunów.

Miło nam poinformować, że żłobek BeBaby realizuje projekt pn.: BeBaby żłobek Rydygiera o numerze RPMP.08.05.00-12-0131/19 współfinansowany z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania projektu: 623 636,00 zł. Wartość projektu ogółem: 779 545,00 zł. Rekrutacja podstawowa rozpoczęła się październik – listopad 2019 r., rekrutacja uzupełniająca – grudzień 2019 r. – do wyczerpania miejsc.

Wsparcie w ramach projektu dotyczy organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3 w celu umożliwienia opiekunom prawnym powrotu, wyjścia na rynek pracy lub podtrzymania zatrudnienia na rynku pracy.
Grupę docelową stanowią osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 tj:

  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. W sytuacji, gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące.
  • grupą docelową jest 56 kobiet i mężczyzn posiadających dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

1. Regulamin

2. Deklaracja uczestnictwa

3.Formularz danych osobowych 

4. Oświadczenie o zakresie danych osobowych

5. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności

Informacja o Rekrutacji:664-918-283

WASILEWSKIEGO

Szanowni rodzice zapraszamy do konsultacji w sprawach uruchomionych zapisów. Podczas spotkania chętnie pomożemy wybrać Państwu najlepszy plan godzinowy jak i odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Jest to również doskonała okazja aby zwiedzić nasz żłobek i poznać opiekunów.

Miło nam poinformować, że żłobek BeBaby realizuje projekt pn.: BeBaby żłobek Wasilewskiego o numerze RPMP.08.05.00-12-0132/19 współfinansowany z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania projektu: 623 796,00 zł. Wartość projektu ogółem: 779 745,00 zł. Rekrutacja rozpoczęła się 01.11.2019 i potrwa do 31.12.2019. Po tym okresie odbywać będzie się etapowo.

Wsparcie w ramach projektu dotyczy organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3 w celu umożliwienia opiekunom prawnym powrotu, wyjścia na rynek pracy lub podtrzymania zatrudnienia na rynku pracy.

Grupę docelową stanowią osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 tj:

  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. W sytuacji, gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące.
  • grupą docelową jest 56 kobiet i mężczyzn posiadających dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

1. Regulamin

2. Deklaracja uczestnictwa 

3.Formularz danych osobowych 

4. Oświadczenie o zakresie danych osobowych

5. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności

Informacja o Rekrutacji:664-918-283

 

GALICYJSKA

Szanowni rodzice zapraszamy do konsultacji w sprawach uruchomionych zapisów. Podczas spotkania chętnie pomożemy wybrać Państwu najlepszy plan godzinowy jak i odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Jest to również doskonała okazja aby zwiedzić nasz żłobek i poznać opiekunów.

Miło nam poinformować, że żłobek BeBaby realizuje projekt pn.: Czas na żłobek! o numerze RPMP.08.05.00-12-0066/19 współfinansowany z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania projektu: 685 333,43 zł. Wartość projektu ogółem: 839 893,43 zł. Rekrutacja rozpoczęła się 24.10 i potrwa do 31.12.2019. Po tym okresie odbywać będzie się etapowo.

Wsparcie w ramach projektu dotyczy organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3 w celu umożliwienia opiekunom prawnym powrotu, wyjścia na rynek pracy lub podtrzymania zatrudnienia na rynku pracy.

Grupę docelową stanowią osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 tj:

  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. W sytuacji, gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące. Grupą docelową jest 56 kobiet i mężczyzn posiadających dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

1. Regulamin

2. Oświadczenie

3.Formularz danych osobowych 

4. Oświadczenie o zakresie danych osobowych

5. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności

Informacja o Rekrutacji:664-918-283

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do siedziby przy ul. Galicyjskiej 1 lub przesłać pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: BeBaby, ul. Galicyjska 1,Kraków, 31-586.


Czesne za żłobek finansowane ze środków Funduszy Unijnych „Czas na żłobek”

Szanowni rodzice zapraszamy do konsultacji w sprawach uruchomionych zapisów. Podczas spotkania chętnie pomożemy wybrać Państwu najlepszy plan godzinowy jak i odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Jest to również doskonała okazja aby zwiedzić nasz żłobek i poznać opiekunów.

Miło nam poinformować, że żłobek BeBaby realizuje projekt pn.: Czas na żłobek! o numerze RPMP.08.05.00-12-0066/19 współfinansowany z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania projektu: 685 333,43 zł. Wartość projektu ogółem: 839 893,43 zł. Rekrutacja rozpoczęła się 24.10 i potrwa do 31.12.2019. Po tym okresie odbywać będzie się etapowo.

Wsparcie w ramach projektu dotyczy organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3 w celu umożliwienia opiekunom prawnym powrotu, wyjścia na rynek pracy lub podtrzymania zatrudnienia na rynku pracy.

Grupę docelową stanowią osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 tj:

  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. W sytuacji, gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące. Grupą docelową jest 56 kobiet i mężczyzn posiadających dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

 

PROGRAM AKTYWIZACJI RODZICÓW

wypełnij wniosek

Copyrights Bebaby 2019, obsługa PR i marketingowa Design PR i Marketing Group