CENNIK ŻŁOBKÓW BEBABY

- wpisowe: 600 zł
- wpisowe kontynuacyjne: 200 zł
- czesne 1520 zł
- wyżywienie: 15zł/dzień przy diecie standardowej. 17 zł/dzień przy diecie ustalanej indywidualnie

W roku 2020 żłobek będzie korzystać z dofinansowań do pobytu dzieci z Urzędu Miasta Krakowa.
- Dofinansowanie z Urzędu Miasta do opieki nad dziećmi (będącymi mieszkańcami Krakowa) wynosi  1,70 zł za godzinę opieki (godziny liczone według umów zawartych z rodzicami nie więcej niż 10 godzin dziennie ) x ilość dni roboczych w miesiącu. 

- Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkie program Maluch + na rok 2020 - do każdego z pakietów zwracane w kwocie 135 zł. 
 
Opłaty za czesne i opłaty za wyżywienie prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na poniższy nr rachunku bankowego:

MBank 06 1140 2004 0000 3802 7729 4733

tytulem : Imie Nazwisko Dziecka_miesiac_rok
- wpisowe: 600 zł
- wpisowe kontynuacyjne: 200 zł
- czesne 1520 zł/ PROMOCJA: Pakiet do 10h 1320 zł przy zapisie do 1 września 2020
- czesne przy pakiecie do 4h dziennie 1140 zł/ Promocja 860zł przy zapisie do 1 września 2020
- wyżywienie: 15zł/dzień przy diecie standardowej. 17 zł/dzień przy diecie ustalanej indywidualnie

W roku 2020 żłobek będzie korzystać z dofinansowań do pobytu dzieci z Urzędu Miasta Krakowa.
- Dofinansowanie z Urzędu Miasta do opieki nad dziećmi (będącymi mieszkańcami Krakowa) wynosi  1,70 zł za godzinę opieki (godziny liczone według umów zawartych z rodzicami nie więcej niż 10 godzin dziennie ) x ilość dni roboczych w miesiącu. 

- Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkie program Maluch + na rok 2020 - do każdego z pakietów zwracane w kwocie 135 zł.

Opłaty za czesne i opłaty za wyżywienie prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na poniższy nr rachunku bankowego:

MBank 06 1140 2004 0000 3802 7729 4733

tytulem : Imie Nazwisko Dziecka_miesiac_rok

- wpisowe 0 zł
- czesne 230 zł z wyżywieniem *
 
* Placówka utworzona z Funduszy Europejskich 

CITI Bank 22 1030 0019 0109 8501 0123 6207
tytulem : Imie Nazwisko Dziecka_miesiac_rok
- wpisowe 0 zł
- czesne 350 zł z wyżywieniem*
 
* Placówka utworzona z Funduszy Europejskich
- wpisowe 0 zł
- czesne 321 zł z wyżywieniem
* Placówka utworzona z Funduszy Europejskich. Wkrótce otwarcie!