Aktywny rodzic

Aktywny rodzic – nowy rodzaj świadczeń

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka „Aktywny rodzic”. Ta propozycja ustawy ma na celu kompleksowe wsparcie rodziców w ich codziennych wyzwaniach, zwłaszcza w kontekście zajęć zarobkowych i opieki nad małymi dziećmi. Projekt ustawy ma na celu redukcję nierówności płci na rynku pracy, umożliwienie rodzicom efektywnego godzenia roli rodzica i kariery oraz wsparcie w opiece nad dziećmi. Warto zauważyć, że obecnie większość kobiet po urodzeniu potomstwa musi wybierać między życiem rodzinnym a zawodowym, a ta ustawa ma pomóc w zmianie tego stanu rzeczy.

 

W artykule przedstawimy warunki uzyskania świadczenia „Aktywny rodzic”, rodzaje wsparcia i wysokość wypłaty środków.

SPIS TREŚCI:

 1. „Aktywny rodzic” – rodzaje świadczeń
 2. Warunki Otrzymania Świadczenia
  • „Aktywny rodzic” – żłobek
  • „Aktywny rodzic” – w domu
 3. Podsumowanie

„Aktywny rodzic” – rodzaje świadczeń

Projekt przewiduje wprowadzenie trzech różnych świadczeń pieniężnych dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie ma na celu umożliwienie rodzicom korzystania z opieki niani lub babci, aby mogli wrócić do pracy lub rozwijać swoją karierę.

 • „Aktywni rodzice w pracy”: ma zachęcić rodziców, zwłaszcza matki, do powrotu lub wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem.
 • „Aktywnie w żłobku”: ma wspierać rodziców, którzy korzystają ze żłobków lub innych instytucji opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • „Aktywnie w domu”: jest przeznaczone dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi w domu.

Świadczenie, potocznie zwane „babciowym” ma na celu umożliwienie rodzicom korzystania z opieki niani lub babci, aby mogli wrócić do pracy lub rozwijać swoją karierę. Wysokość wsparcia wynosi 1500 zł miesięcznie i wypłaca się je przez 24 miesiące. Dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami przysługuje wyższe wsparcie w wysokości 1900 zł miesięcznie.

Aktywny rodzic

Warunki otrzymania świadczenia:

Rodzice muszą być aktywni zawodowo, czyli pracować lub rozwijać swoją działalność gospodarczą. Jeśli zdecydują się na opiekę babci, cioci, dziadka lub niani, otrzymają wsparcie finansowe.

Wypłata świadczenia rozpocznie się od 1. października 2024 roku. Projekt „Aktywny rodzic” ma na celu ułatwienie życia rodzinnego i zawodowego, a świadczenie jest jednym z kroków w tym kierunku. Rodzice będą mogli dowolnie wybierać i zmieniać formę świadczenia w zależności od swoich potrzeb.

Wyżej wymienione środki przeznaczone są dla:

 • Matki lub ojca dziecka;
 • Opiekuna prawnego dziecka, czyli osoby, której sąd przyznał opiekę nad dzieckiem;
 • Opiekuna faktycznego dziecka, czyli osoby, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o jego przysposobienie;
 • Osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

„Aktywny rodzic” – żłobek

Zamiast dotychczasowej dopłaty do żłobka w wysokości do 400 zł, wprowadzone zostanie nowe świadczenie o nazwie „Aktywnie w żłobku”. Będzie ono wynosić 1500 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej niż opłata za placówkę lub opiekuna.

Oznacza to, że rodzice mogą liczyć na znacznie większe wsparcie finansowe kosztów opieki nad dziećmi. Nowe świadczenie ma zachęcać dorosłych do powrotu na rynek pracy lub zwiększenia zaangażowania zawodowego.

W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym wskazano konieczność stałej opieki oraz codziennego udziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, świadczenie „Aktywnie w żłobku” wyniesie maksymalnie 1900 zł miesięcznie. Jak ważna jest socjalizacja w grupie, przeczytasz na naszym blogu.

Aktywny rodzic

„Aktywny rodzic” – w domu

Świadczenie „Aktywnie w domu” to nowy program, który ma na celu pomoc rodzicom dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, którzy nie mogą lub nie chcą skorzystać ze żłobka lub przedszkola. Świadczenie „Aktywnie w domu” wynosi 500 zł miesięcznie i wypłaca się je przez 24 miesiące. Oznacza to, że świadczeniobiorcy mogą liczyć na łączną kwotę 12 000 zł na każde dziecko.

Zasady przyznawania i wypłaty świadczenia „Aktywnie w domu” są podobne do zasad obowiązujących w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego. Szczegółowe informacje zostaną ogłoszone wkrótce. Świadczenie nie łączy się ze żłobkiem ani przedszkolem. Rodzice mogą dowolnie wybierać i zmieniać formę opieki nad dzieckiem w zależności od swoich potrzeb.

Podsumowanie

Program „Aktywny rodzic” jest skierowany do rodziców wychowujących dzieci do 3. roku życia, którzy chcą powrócić do aktywności zawodowej. Dzięki temu programowi, rodzice mogą uzyskać dodatkowe środki finansowe, które pomogą w opłaceniu opiekunki lub żłobka. Program ma na celu umożliwienie łączenia roli rodzicielskiej z obowiązkami zawodowymi, co jest ważne dla wielu rodzin.