Żłobki a pandemia koronawirusa

Żłobek w trakcie pandemii – czy to bezpieczne dla dziecka?

Wrzesień to dla wielu dzieci czas powrotu do żłobka lub pierwsza styczność z taką placówką. Rodzice zadają sobie pytanie, czy żłobek w czasie pandemii to miejsce bezpieczne dla dziecka. Wyjaśniamy, jak wyglądają zasady bezpieczeństwa w żłobku w obecnych warunkach.

Jak działają żłobki w czasie pandemii?

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) opublikował wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, do których zaliczają się właśnie żłobki. Zgodnie z nimi działają nasze placówki BeBaby. A zatem jak funkcjonują żłobki w czasie pandemii COVID-19?

Żłobek a pandemia – najważniejsze zasady sanitarne

Przed wejściem do żłobka przeprowadzamy pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Dotyczy to dzieci i rodziców, jak również wszystkich pracowników żłobka. Do placówki rodzice i pracownicy wchodzą z zachowaniem środków ostrożności, stosując wymaganą osłonę ust i nosa. Przy wejściu umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk. Do środka mogą wejść tylko osoby zdrowe. Przebywanie osób trzecich w żłobku jest ograniczone.

Opiekunowie wyjaśniają dzieciom „w formie pozytywnej” nowe zasady wzmożonych procedur sanitarnych i pilnują ich przestrzegania. Poszczególne grupy dzieci przebywają w stałej sali, a liczbę dzieci w grupach ograniczono do maksymalnie 12. Każdemu z dzieci i każdemu opiekunowi placówki zapewniono przynajmniej 4m² w sali do wypoczynku, zabawy i zajęć. Sale wietrzymy minimum raz na godzinę.

Jak działają żłobki w czasie pandemii?

Ponadto usunęliśmy z sal przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować (np. pluszowe zabawki do żłobka). Zaleca się również, aby dzieci do żłobka w czasie pandemii nie zabierały swoich zabawek z domu. Przy organizacji miejsca do drzemki, zachowywany jest dystans między leżaczkami. Dzieci mogą korzystać z aktywności na świeżym powietrzu, ale tylko na terenie danej placówki, przy czym korzystanie z placu zabaw i innych obiektów znajdujących się na zewnątrz jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy możliwa jest ich regularna dezynfekcja. Opiekun ma obowiązek częstego mycia rąk wodą z mydłem sobie i dzieciom, w szczególności przed każdym posiłkiem, po posiłku, po korzystaniu z toalety i przewijaniu pieluszki dziecku, a także po powrocie do placówki z rekreacji na zewnątrz.

Objawy u dziecka a zasady bezpieczeństwa w żłobku

Jeżeli u dziecka wystąpią objawy chorobowe, takie jak podwyższona temperatura (38°C), katar, kaszel, wymioty, biegunka, wysypka, zachodzi podejrzenie o zakażeniu wirusem, dziecko jest jak najszybciej odizolowane od reszty dzieci i opiekę nad nim sprawuje jeden wychowawca, a rodzice są natychmiast powiadomieni telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Dalej personel postępuje zgodnie z wytycznymi sanepidu.

Co z posiłkami w żłobkach?

A jak działają żłobki w czasie pandemii, jeśli chodzi o żywienie maluchów? Zalecenia GIS obejmują również kwestie dotyczące posiłków wydawanych dzieciom w żłobkach. Dzieci mogą mieć zapewnione posiłki przez dostawców cateringów. Dla tych firm wprowadzono wymóg przekazywania żywności z użyciem pojemników i sztućców jednorazowych. Personel kuchenny w trakcie przygotowywania posiłków używa maseczek ochronnych i rękawic jednorazowych. W placówce należy myć i dezynfekować każdorazowo krzesła i stoliki po posiłku. W miarę możliwości zachowywany jest dystans między dziećmi podczas posiłków.
Oczywiście to tylko część punktów z całej procedury bezpieczeństwa na terenie żłobków na czas stanu pandemii COVID-19. Celem wprowadzonych zasad jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem i zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówce, a jednocześnie umożliwienie rodzicom czy opiekunom prawnym, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, powrót do aktywności zawodowej.