O rozwój Twojego dziecka

dbamy każdego dnia

O rozwój Twojego dziecka

Pielęgnujemy dziecięce emocje

Pielęgnujemy dziecięce emocje

Wiemy, jak ważna jest bliskość...

Wiemy, jak ważna jest bliskość...

Codzienne budujemy z dzieckiem relację

budujemy jego pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa!

Codzienne budujemy z dzieckiem relację

Z uwagą patrzymy, jak się rozwija

Z uwagą patrzymy, jak się rozwija

Rekrutacja do żłobka Kraków 2020

Każdy rodzic pragnie zadbać o jak najlepszą edukację swoich dzieci, poczynając już od ich najmłodszych lat. Właśnie dlatego tak istotną decyzją są zapisy do żłobka, który spełnia wszystkie oczekiwania opiekunów malucha. Jesteśmy dumni z faktu, iż żłobki BeBaby zapewniają bogatą ofertę dla najmłodszych, która uwzględnia m.in. zajęcia edukacyjne i tematyczne, organizację wydarzeń okolicznościowych, a także konsultacje ze specjalistami dla rodziców dzieci. Miło nam również poinformować, iż w placówkach BeBaby prowadzona jest obecnie rekrutacja do żłobka w Krakowie na rok 2020/2021 dla dzieci w wieku od 20. tygodnia aż do 3. roku życia.

Sama procedura rekrutacji, przez którą muszą przejść rodzice, jest niezwykle prosta i składa się ona jedynie z kilku kroków. Proces należy rozpocząć od kontaktu z dyrektorem żłobka BeBaby oraz wypełnienia karty zapisu dziecka, a także formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej placówki.

Wolne miejsca w żłobkach BeBaby

Co ważne, nasza instytucja to żłobek z dofinansowaniem w Krakowie. Oznacza to, iż placówki BeBaby biorą udział w projekcie Czas na żłobek, który uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Krakowa, którzy przerwali swoją aktywność zawodową w celu wychowania dzieci w wieku do 3 lat, a także wsparcie ich w powrocie lub wejściu na rynek pracy. Wspieramy ten program aktywizacji rodziców, dlatego ci, którzy pomyślnie przejdą zapisy do żłobka w Krakowie będą mogli liczyć na dofinansowanie pobytu ich dzieci w placówkach BeBaby. Wszystkich opiekunów zainteresowanych rekrutacją do żłobka serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zachęcamy także do skorzystania z formularza zapisów, a także do zapoznania się z cennikiem znajdującym się na dole strony.
W ramach opłaty miesięcznej zapewniamy:

 • opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10h dziennie we wszystkie dni robocze (możliwość dostosowania pakietu do własnych potrzeb)
 • zajęcia edukacyjne prowadzone w zgodzie z metodą Porozumienia Bez Przemocy (NVC)
 • zajęcia tematyczne: plastyczne, logopedyczne, przyrodnicze, manualne, kulinarne, spacer, zabawy w ogrodzie
 • konsultacje ze specjalistami dla rodziców (położna, psycholog, logopeda, dietetyk) – harmonogram dostępny w żłobku
 • organizacja imprez okolicznościowych, (urodziny, dzień babci / dziadka / matki / ojca / dziecka, bale karnawałowe, Halloween, Mikołajki itp.).
Usługi dodatkowe są ustalane indywidualnie z rodzicami.

Grupę docelową stanowią osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 tj:

− osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

− osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. W sytuacji, gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące. Grupą docelową jest 56 kobiet i mężczyzn posiadających dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji.

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie

2. Oświadczenie o zakresie danych osobowych uczestników biorących udział w projektach

3. Formularz danych osobowych

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

1. Umowa uczestnictwa – wzór

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności

DOFINANSOWANIE

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+”2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2019.
Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki. Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza. Publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2019 (wnioski składają podmioty prowadzące żłobki kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów) planowana jest na początku stycznia 2019 roku. W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.


FORMULARZ ZAPISÓW DO ŻŁOBKA  Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zgodnie z celem formularza (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO)...Czytaj więcej

  CENNIK

  Stawka żywieniowa – 16 zł/dzień
  W zależności od czasu spędzanego przez dziecko w żłobku istnieje możliwość wykupienia pojedynczych posiłków w cenie:
  • śniadanie – 3 zł
  • obiad (zupa + drugie danie) – 11 zł
  • podwieczorek – 2 zł

  Wpisowe 600 zl
  Wpisowe kontynuacyjne 200 zl


  Opłaty za czesne i opłaty za wyżywienie prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na poniższy nr rachunku bankowego:

  MBank 06 1140 2004 0000 3802 7729 4733

  tytulem : Imie Nazwisko Dziecka_Pakiet nr_miesiac_rok


  Wpisowe przy karnecie – 200 zł
  Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na rok od daty zakupu pierwszego karnetu.
  • pojedyncza godzina – 25 zł
  • 25 godzin – 375 zł ( 15 zł jedna godzina )
  • 50 godzin – 500 zł ( 10 zł jedna godzina )
  Zniżka dla rodzeństwa:
  • 5% dla każdego z dzieci

  Bonusy przy zapisach z polecenia

  Dodatkowe możliwości:
  • "Wieczór dla Rodziców"– środa / piątek, pobyt 18:00-22:00 – 100 zł
  • "Sobota dla Rodziców" – pobyt w sobotę 10:00-14:00 – 100 zł
  • Możliwość kompleksowej opieki nad dzieckiem w weekendy