Szanowni rodzice zapraszamy do konsultacji w sprawach uruchomionych zapisów. Podczas spotkania chętnie pomożemy wybrać Państwu najlepszy plan godzinowy jak i odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Jest to również doskonała okazja aby zwiedzić nasz żłobek i poznać opiekunów.

Miło nam poinformować, że kameralny żłobek BeBaby jest uczestnikiem konkursów o dofinansowanie z Programu Maluch Plus, oferowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak również Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018. W związku z wynikami konkursu, koszty czesnego będą pomniejszane o przyznane dofinansowania.

FORMULARZ ZAPISÓW


W jakim wymiarze godzin ? (*)

DOFINANSOWANIE

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+”2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2018.
Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki. Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza. Publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 (wnioski składają podmioty prowadzące żłobki kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów) planowana jest na początku stycznia 2018 roku. W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.


CENNIK

Stawka żywieniowa – 17 zł/dzień
W zależności od czasu spędzanego przez dziecko w żłobku istnieje możliwość wykupienia pojedynczych posiłków w cenie:
 • śniadanie – 3 zł
 • drugie śniadanie – 2 zł
 • obiad (zupa + drugie danie) – 10 zł
 • podwieczorek – 2 zł

Wpisowe 600 zl
Wpisowe kontynuacyjne 200 zl
Pakiety:
 • PAKIET I 1340 - 850 zl * calodzienny
 • PAKIET II 1180 - 750 zl * do 6 godzin dziennie
 • PAKIET III 860 - 570 zl * do 4 godzin dziennie


* Koszt Pakietu po odliczeniu dofinansowania Urzędu Miasta Kraków oraz Programu Maluch Plus. Cennik obowiązuje do 31.12.2018
Opłaty za czesne i opłaty za wyżywienie prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na poniższy nr rachunku bankowego:

MBank 06 1140 2004 0000 3802 7729 4733

tytulem : Imie Nazwisko Dziecka_Pakiet nr_miesiac_rok


Wpisowe przy karnecie – 200 zł
Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na rok od daty zakupu pierwszego karnetu.
 • pojedyncza godzina – 25 zł
 • 25 godzin – 375 zł ( 15 zł jedna godzina )
 • 50 godzin – 500 zł ( 10 zł jedna godzina )
Zniżka dla rodzeństwa:
 • 5% dla każdego z dzieci

Bonusy przy zapisach z polecenia

Dodatkowe możliwości:
 • "Wieczór dla Rodziców"– środa / piątek, pobyt 18:00-22:00 – 100 zł
 • "Sobota dla Rodziców" – pobyt w sobotę 10:00-14:00 – 100 zł
 • Możliwość kompleksowej opieki nad dzieckiem w weekendy

Kontakt:

Adres: Ludwinowska 11, Kraków
Tel: 731-263-517
E-mail: ludwinowska11@bebabyzlobek.pl
(kontakt do dyrektora placówki)

Adres: Brogi 36 (Olsza), Kraków
Tel: 787-861-868
E-mail: brogi36@bebabyzlobek.pl
(kontakt do dyrektora placówki)

Copyrights Bebaby 2017